Tko što u vrtiću radi?

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima rada i općenito o svemu brine ravnateljica:

Andreja Zeman, mag.praesc.educ.

O stručnom radu i provođenju programa rada s djecom brine i prati pedagoginja:

Marija Ginder, mag.paed.

Allakaj Kristina

Antoliš Petra

Balaško Tina

Banfić Ana

Bittner Barbara

Blažević Željka

Bolešić Patricija

Čleković Božica

Doknjaš Marija

Dujić Marija

Faletar Antonija

Faletar Marija

Filipčić Blaženka

Gorenak Robert

Javornik Monika

Jerković Sunčica

Josipović Veronika

Jurec Anita

Kanceljak Mateja

Keser Martina

Kokanović Sanija

Kostecki Šarčević Dijana

Kunovec Višnja

Kunovec Kosar Martina

Majnarić Barbarić Helena

Matijević Dorotea

Milas Mia

Mišković Marija

Mušak Barbara

Ortolan Sandra

Ovčariček Marina

Pleše Jasna

Strilić Ljerka

Šuštić Nina

Trbušić Ivana

Vincent Karolina

 

Na osiguranju i unapređenju zaštite zdravlja djece radi:

Katarina Gulan, mag.med.techn.

Bernarda Badanjak, bacc.med.techn.

Za zakone, propise, financijska sredstva, uplate roditelja i račune zadužene su:

Anica Đudarić – računovođa

Andreja Tomislava Faletar, mag.admin.publ. – tajnica

Da bi djeca zdravo i fino jela brinu se kuharice:

Daniela Andrić

Finka Ćorković

Jasna Naglić

Danijela Pernar

O popravcima, urednosti i sigurnosti okoliša brine:

Milivoje Andrić, domar

Da objekti budu čisti i uredni brinu spremačice:

Jelena Cerovec
Katarina Gosarić
Ana Jurić
Ružica Mišković
Ivana Pokas
Josipa Nikolić
Elizabeta Kelčec
Suzana Štrk
Marijana Žilić
Martina Pavličević