O nama

Dječji vrtić Popovača javna je ustanova čija je djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu.

Vrtić je započeo s radom 1973.g. pod upravom OŠ Popovača.

Stupanjem na snagu novog Zakona o predškolskom odgoju vrtić se odvaja od škole i njegov osnivač postaje Općina Popovača.

Općina imenuje ravnatelja i svoje predstavnike u Upravno vijeće vrtića, te vrtić započinje s radom 1.1.1999.g. kao samostalna javna ustanova.

Vrtić u početku radi sa tri mješovite skupine (2 u Centralnom objektu u Popovači i 1 u područnom objektu u Voloderu) i upisano je 70 djece, a zaposleno 12 djelatnika.

2007.g.Općina Popovača je započela rekonstrukciju zgrade vrtića. Zgrada vrtića je kompletno preuređena i vrtić dobiva prostor za 6 odgojnih skupina.

2020. dovršena je nadogradnja na postojeći objekt te je dobiven prostor za novih 6 soba dnevnog boravka.

Danas Dječji vrtić Popovača djeluje na dvije lokacije. Centralni objekt nalazi se u Popovači, A.Stepinca 3, u kojem boravi 13 odgojnih skupina (5 jasličkih i 9 vrtićkih). Područni objekt nalazi se u Voloderu, Trg sv. Antuna 22A, u kojem boravi 1 odgojna skupina. Radno vrijeme vrtića je od 6,00 do 16,30h a u područnom objektu od 6,00 do 16,00h.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u 14 odgojnih skupina u kojima ukupno boravi 305 djece. Osim primarnog programa provodimo program predškole u 2 odgojne skupine od kojih je 1 skupina u Centralnom objektu u Popovači, a 1 u područnom objektu u Voloderu. 

U realizaciji odgojno-obrazovnog procesa sudjeluju djelatnici: ravnatelj, stručni suradnici-pedagog, logoped, zdravstvena voditeljica, odgojitelji, administrativno-financijski djelatnici i djelatnici tehničkog smjera.