NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2022./2023.

 Na temelju članaka 1. a i 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” RH, broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19); članka 5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Popovača  te Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece donesene na 52. Sjednici Upravnog vijeća dana 22.03.2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Popovača objavljuje

N A T J E Č A J
    za upis djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2022./2023.

 Prijave za upis se mogu podnijeti za sljedeće programe:

  • Cjelodnevni, 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi predškolske djece
  • Poludnevni (u trajanju do 5 sati – igra s ručkom), program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi predškolske djece

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta bit će moguće popuniti preko sustava e-Građani -web aplikacija Upisi u dječji vrtić.

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Popovača.

Na poveznici https://vrtic-popovaca.hr/pravilnik-o-upisima-i-mjerilima-upisa-u-djecji-vrtic-popovaca/ možete pročitati Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Popovača ili ga preuzeti uz Natječaj.

Zahtjevi i ostala dokumentacija zaprimat će u razdoblju od 07. 04. 2022. do 15. 04. 2022. godine kada roditelji imaju mogućnost kreirati zahtjev za upis i predati ga putem aplikacije.

Roditelji će dobiti u prilogu upute vezano za kreiranje zahtjeva za upis u kojima će moći detaljnije vidjeti kako se kreira zahtjev.

Skrbnici (udomitelji, posvojitelji) ne mogu sami kreirati zahtjev za upis već se moraju javiti u ustanovu na broj 044/679-034.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (N.N.42/2018) i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR) svaki će predavatelj Zahtjeva za upis dobiti šifru po kojoj će moći vidjeti kod objave rezultata je li dijete primljeno ili ne.

Molimo roditelje da šifru čuvaju kako bi mogli provjeriti objavljene rezultate.

Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu.

O rezultatima upisa bit ćete obaviješteni u skladu s člankom 12. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Popovača.

Roditelj/skrbnik djeteta  nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.

Napomena: e-upis ne obavlja se za program predškole (za djecu koja ne pohađaju vrtić u okviru redovnog programa).

KLASA: 053-02/2022-01-02

URBROJ: 2176-74/2022-01-7

POPOVAČA, 30. 03. 2022.

UPRAVNO VIJEĆE