Tko što u vrtiću radi?

U vrtiću organizira rad,brine o materijalnim uvjetima rada i općenito o svemu brine:
Andreja Zeman, ravnateljica

O stručnom radu i provođenju programa rada s djecom brine i prati:
Marija Ginder, pedagoginja

Sa djecom se igraju,odgajaju ih i obrazuju odgojitelji:
Čleković Božica
Dujić Marija
Faletar Marija
Filipčić Blaženka
Jerković Sunčica
Jurec Anita
Kostecki Šarčević Dijana
Kunovec Višnja
Kunovec Martina
Mišković Marija
Ovčariček Marina
Pleše Jasna
Semenjuk Antonija
Strilić Ljerka
Vujnović Branka
Zeman Andreja

O zakonima,propisima,financijskim sredstvima,uplatama roditelja i računima zadužena je:
Anica Đudarić-tajnik-računovođa

Da bi djeca zdravo i fino jela brinu se kuharice:
Jasna Naglić
Danijela Pernar

Da objekti budu čisti i uredni brinu spremačice:
Ana Jurić
Ružica Mišković