Tko smo mi

Dječji vrtić Popovača javna je ustanova čija je djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu.Vrtić je započeo s radom 1973.g. pod upravom OŠ Popovača. Stupanjem na snagu novog Zakona o predškolskom odgoju vrtić se odvaja od škole i njegov osnivač postaje Općina Popovača.

IMG_2070

Općina imenuje ravnatelja i svoje predstavnike u Upravno vijeće vrtića, te vrtić započinje s radom 1.1.1999.g. kao samostalna javna ustanova.
Vrtić u početku radi sa tri mješovite skupine (2 u Centralnom objektu u Popovači i 1 u područnom objektu u Voloderu) i upisano je 70 djece, a zaposleno 12 djelatnika.

2007.g.Općina Popovača je započela rekonstrukciju zgrade vrtića. Zgrada vrtića je kompletno preuređena i vrtić dobiva prostor za 6 odgojnih skupina.

IMG_2041

Danas Dječji vrtić Popovača djeluje na dvije lokacije. Centralni objekt nalazi se u Popovači, A.Stepinca 3, u kojem boravi 6 odgojnih skupina. Područni objekt nalazi se u Voloderu, Trg sv. Antuna, u kojem boravi 1 odgojna skupina. Radno vrijeme vrtića je od 6,00 do 16,30h, a u područnom objektu od 6,00 do 16,00h.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u 7 odgojnih skupina u kojima ukupno boravi 175 djece. Osim primarnog programa provodimo program predškole u 4 odgojne skupine od kojih su 2 skupine u centralnom objektu, a 2 u područnom objektu u Voloderu. U program predškole ukupno je uključeno 79 djece.

U realizaciji odgojno-obrazovnog procesa sudjeluje 24 djelatnika: ravnatelj, stručni suradnik- pedagog, 15 odgojitelja, administrativno financijski djelatnik i 6 djelatnika tehničkog smjera.