Programi

Dječji vrtić Popovača je ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se na osnovu Programskog usmjerenja. Pored praćenja Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja osobni identitet vrtića gradimo njegujući nekoliko suvremenih pristupa Otvorena vrata, Korak po korak i Vrtić kao dječja kuća.

Bitne zadaće:

 • Osigurati i prilagođavati ustrojstvo rada koje će zadovoljavati potrebe djece i roditelja, slobodu i uvažavanje djeteta, odgoj njegove individualnosti, neovisnosti i samostalnosti, te poštivanje inicijative i spontanosti djeteta
 • Doprinositi stvaranju kvalitetnog prostornog i materijalnog okruženja djece i odraslih u vrtiću

Dječji vrtić provodi sljedeće programe:

1. CJELODNEVNI PROGRAM

Jaslice djeca od prve do treće godine života djeteta
Vrtić djeca od treće godine do polaska u školu

2. POLUDNEVNI PROGRAM (IGRA S RUČKOM)

Igra s ručkom je 5-satni program.

3. PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole pohađaju djeca godinu dana prije obaveznog polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena u redovitom programu predškolskih ustanova.

4. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
Program igraonice engleskog jezika je kraći program koji se ostvaruje izvan redovitog programa u dječjem vrtiću. Provodi ga Incepta grupa d.o.o. – Udruga za promicanje ranog učenja stranih jezika Naučimo puno, odnosno u našem vrtiću odgojiteljica Dijana Kostecki Šarčević. Program se provodi u trajanju od 60 nastavnih sati. Nastava počinje 1. listopada 2019. i traje do 31.svibnja 2020. godine. Program je namijenjen djeci od 5 do 7 godina starosti, te je podijeljen u dva stupnja:

 • Skupina za djecu od 4 do 6 godina starosti koja se prvi put susreću s učenjem engleskog jezika
 • Skupina za djecu od 5 do 7 godina starosti koja nastavljaju učenje engleskog jezika nakon već završenog početnog stupnja, ili imaju predznanje iz drugih izvora

Zašto engleski jezik u ranoj dobi?

 • Senzibiliziranje djeteta za englesko govorno područje
 • Pobuđivanje interesa za komunikaciju na engleskom jeziku
 • Pobuđivanje razumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku
 • Stjecanje kompetencija vezanih za englesko govorno područje koje će djetetu omogućiti širi spektar doživljavanja i izražavanja
 • Usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika kroz igru
 • Razvijanje djetetovu humanu, slobodnu osobu, znatiželju i stvaralački odnos prema svijetu kroz medij engleskog jezika
 • Zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja
 • Utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne slike o sebi i razvijanje socijalnih vještina