O nama

Dječji vrtić Popovača javna je ustanova čija je djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu.
Vrtić je započeo s radom 1973.g. pod upravom OŠ Popovača. Stupanjem na snagu novog Zakona o predškolskom odgoju vrtić se odvaja od škole i njegov osnivač postaje Općina Popovača.
Općina imenuje ravnatelja i svoje predstavnike u Upravno vijeće vrtića, te vrtić započinje s radom 1.1.1999.g. kao samostalna javna ustanova.
Vrtić u početku radi sa tri mješovite skupine (2 u Centralnom objektu u Popovači i 1 u područnom objektu u Voloderu) i upisano je 70 djece, a zaposleno 12 djelatnika.
2007.g.Općina Popovača je započela rekonstrukciju zgrade vrtića. Zgrada vrtića je kompletno preuređena i vrtić dobiva prostor za 6 odgojnih skupina.

Danas Dječji vrtić Popovača djeluje na dvije lokacije. Centralni objekt nalazi se u Popovači, A.Stepinca 3, u kojem boravi 8 odgojnih skupina. Područni objekt nalazi se u Voloderu, Trg sv. Antuna 22A, u kojem boravi 1 odgojna skupina. Radno vrijeme vrtića je od 6,00 do 16,30h a u područnom objektu od 6,00 do 16,00h.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u 9 odgojnih skupina u kojima ukupno boravi 220 djece. Osim primarnog programa provodimo program predškole u 3 odgojne skupine od kojih su 2 skupine u prostoru Osnovne škole Zorke Sever, a 1 u područnom objektu u Voloderu. U program predškole ukupno je uključeno 47 djece.

U realizaciji odgojno-obrazovnog procesa sudjeluju djelatnici: ravnatelj, stručni suradnik- pedagog, 22 odgojitelja, administrativno financijski djelatnik i 9 djelatnika tehničkog smjera.