Odgojne skupine

1. RIBICE (Jaslice I.)

Odgajateljice: Marija Mišković i Ivana Trbušić

Broj djece: 14

Radno vrijeme skupine: 7:00-15:30

2. JEŽIĆI (Jaslice I.)

Odgajateljice: Sunčica Jerković i Ljerka Strilić

Broj djece: 15

Radno vrijeme skupine: 7:00-15:30

3. BUBAMARE (Jaslice II.)

Odgajateljice: Patricija Bolešić, Dijana Kostecki Šarčević i Jasna Nociar

Broj djece:27

Radno vrijeme skupine: 7:00-16:00

4. BAMBIĆI (Mlađa)

Odgajateljice: Dorotea Matijević i Branka Vujnović

Broj djece: 27

Radno vrijeme skupine: 7:00-16:00

5. VRAPČIĆI (Srednja)

Odgajateljice: Anita Jurec i Višnja Kunovec

Broj djece: 25

Radno vrijeme skupine: 7:00-16:00

6. LEPTIRIĆI (Mješovita)

Odgajateljice: Božica Čleković i Marija Dujić

Broj djece: 24

Radno vrijeme skupine: 7:00- 16:00

7. PČELICE (Starija I.)

Odgajateljice: Antonija Faletar i Jasna Pleše

Broj djece: 28

Radno vrijeme skupine: 7:00-16:00

8. SLONIĆI (Starija II.)

Odgajateljice: Kristina Allakaj i Marina Ovčariček

Broj djece: 33

Radno vrijeme skupine: 7:00-16:00

9. VJEVERICE (Mješovita- P.O.Voloder)

Odgajateljice: Blaženka Filipčić i Martina Kunovec Kosar

Broj djece:27

Radno vrijeme skupine: 6:00- 16:00