Odgojne skupine

1. RIBICE (Jaslice I.)

– odgojiteljice: Branka Vujnović i Ljerka Strilić – djeca: 1.Lovro Blažević 2.Fran Božiček 3.Marta Dolenčić 4.Petar Gregurec 5.Filip Javorski 6.Matea Kovač 7.Laura Malović 8.Rea Marinić 9.Ante Marton 10.Noa Sekulić 11.Lovro Sopina 12.Josip Tadić    __Pročitajte više ...

2. BUBAMARE (Jaslice II.)

– odgojiteljice: Sunčica Jerković i Kristina Allakaj – djeca: 1.Iva  Andlar 2.Roko  Borošak 3.Roko  Cvitanović 4.Eva   Habijanec 5.Mia Hosu 6.Ines Hraško 7.Vanesa   Jambrešić 8.Ante Jušić 9.Amalia   Kujundžić 10..Vito   Mihelčić 11.Jan  Miholić 12.Elisabeth Chidimma Okoli 13.Patrik  Pedić 14.Marta Petranović 15.Petra Pokas    __Pročitajte više ...

3.BAMBIĆI(Mlađa)

– odgojiteljice: Jasna Pleše i Martina Sabljak – djeca: 1.Mateo  Bijelić 2.Ivona  Bolešić 3.Marta  Cvitanović 4.Petar  Dujić 5.Noa   Grgurić 6.Vanja  Jozić 7.Antonio  Jurić 8.Marin  Kovač 9.Filip  Ložar 10.David  Malekinušić 11. Ivano  Manhard 12.Marko  Marić 13.Mia  Međimurec 14.Leo  Miščančuk 15.Ena  Sanković 16.Mark  Sarkotić 17.Gabriela  Starčević 18.Dora  Šunjo 19.Jakov  Trdenić 20.Klara  Vdović  Milas 21.Nika  Zeman  __Pročitajte više ...

4.VRAPČIĆI (Srednja)

VRAPČIĆI (Srednja) -odgojiteljice: Marija Dujić i Višnja Kunovec -djeca : 1.Roko  Arnautović 2.Trpimir  Barta 3.Elizabeta  Grden 4.Karla  Javorski 5.Mislav  Jurčić 6.Ema Kocet 7.Laura  Kuduz 8.Lovro  Košćal 9.Petra  Košćal 10.Eva Marković 11.Leona  Martinić 12.Dora  Merzel 13.Arijana  Miletić 14.Noa  Miščančuk 15.Vita Mišković 16.Arian  Murati 17.Angela  Maria  Okoli 18.Luka  Pokas 19.Tara Pokas 20.Franka  Rafajac 21.Ena  Rajter 22.Gabriel  Sedak […]__Pročitajte više ...

5.PČELICE (Starija I)

PČELICE (Starija I) – odgojiteljice: Anita Jurec i Andreja Zeman – djeca: 1.Dorotea  Andlar 2.Ela Banfić 3.Vinko  Batković 4.Ivan  Bijelić 5.Ena  Bošnjak 6.Gabrijela  Cvetić 7.Ante  Cvitanović 8.Mario  Čleković 9.Matija  Dolenčić 10.Tibor  Dolenčić 11.Matej  Faletar 12.Katarina Grbavac 13.Mila Gregurec 14.Jan Hosu 15.Ema Jambrešić 16.Ivan  Krifka 17.Karla  Lončarević 18.Rea  Loina 19.Antea  Marić 20.Petar  Marton 21.Karlo  Mihelčić 22.Mihael […]__Pročitajte više ...

6. SLONIĆI (Starija II)

SLONIĆI (Starija II) – odgojiteljice: Božica Čleković i Marija MIšković – djeca: 1.Maja  Arnautović 2.Idora  Bolešić 3.Maria Borko 4.David  Čop 5.Nives  Đuran 6.Marko  Fricki 7.Borna  Gosarić 8.Josip  Horčićka 9.Karla Horvatić 10.Klara  Jagodnik 11.David  Jajčinović 12.Ivan  Jakov  Jozić 13.Petra  Jurčić 14.Elena  Jurić 15.Marko  Jurišić 16.Zvonimir Košćal 17.Lora  Križanić 18.Larisa  Mandić 19.Žan  Marković 20.Maja  Martinić 21.Tea  Mukavec 22.Aurela […]__Pročitajte više ...

7. VJEVERICE (Mješovita – PO Voloder)

VJEVERICE (Mješovita – PO Voloder) – odgojiteljice: Blaženka Filipčić i Martina Kunovec – djeca: 1. LEA BAČANI 2. EMA GANIĆ 3. TEA GLAVAŠ 4. ILIJA HERCEG 5. IVANA HERCEG 6. HELENA HOSPOĐUK 7. JOSIP JERBIĆ 8. DAVID KOVAČIĆ 9. TEA KUNTIĆ 10. MATEA  KURTOVIĆ 11. IVAN KUTLEŠA 12. MARTA  KUTLEŠA 13. DINO MEDVEDEC 14. DAVID […]__Pročitajte više ...