Kućni red

1. Zbog sigurnosti djece ulazna vrata vrtića svih objekata zaključavaju se sigurnosnim bravama koje možete otključati  pritiskom na zvono koje je izvan dohvata djeteta.

2. Roditelj je obvezan poštivati ugovorni odnos prava korištenja 10 satnog programa u okviru radnog vremena vrtića.

3. Nakon preuzimanja djeteta u objektu ili na igralištu obveza roditelja je da se ne zadržavaju duže od potrebnog vremena radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i sigurnosti nadzora ulaska i izlaska roditelja i djece tijekom poslijepodnevnog preuzimanja.

4. Obaveza svakog posjetitelja vrtića (osim roditelja u redovnom dolasku i odlasku prije obilaska ili bilo koje aktivnosti u vrtiću ili u neposrednom okruženju vrtića) je da se obavezno javi u upravu.

5. Dijete ne može samostalno doći u vrtić- do odgojitelja ga treba dovesti odgovorna osoba i predati odgojitelju u ruke.

6. Dijete u vrtić može dovesti ili odvesti roditelj ili punoljetna osoba koju roditelj ovlasti za preuzimanje djeteta. Maloljetnim osobama nije dopušteno dovođenje ili preuzimanje djeteta.

7. Molimo roditelje da obavijeste ovlaštene punoljetne osobe da pri  preuzimanju djeteta dopuste legitimiranje ukoliko to odgojitelj zatraži. Isto vrijedi i za roditelja ukoliko ga odgojitelj ne poznaje.

8. Dijete ne može preuzeti osoba pod utjecajem alkohola ili nekog drugog sredstva koje smanjuje sposobnosti potrebnog rasuđivanja.

9. Roditelji ili ovlaštena osoba dužni su se pri dovođenju ili odvođenju djeteta obavezno javiti odgojitelju (matičnom ili odgojitelju u prostoru u kojem dijete boravi).

10. Roditelj je obvezan pravovremeno javiti odgojitelju ili nekom od članova stručno razvojne službe i ravnatelju bilo kakvu promjenu u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću kako bi adekvatno djelovali,
a u svrhu sigurnosti djeteta.

11. Nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste.
Sve što mu je potrebno tijekom boravka u vrtiću dijete će dobiti u okviru
prehrane koju provodimo u vrtiću. Ukoliko dolazite s djetetom iza utvrđenog
završetka doručka, molimo da dijete dobije doručak kod kuće.

12. Nije dopušteno u vrtić unositi igračke iz obiteljskog doma – u vrtiću ih ima dovoljno. Iznimno se dopušta nošenje igračaka ili predmeta (tkz”prijelazne objekte” koji djeci stvaraju osjećaj sigurnosti) u periodu prilagodbe  .

13. Roditelji imaju obvezu informirati se o razvoju i ponašanju svoga djeteta, prisustvovanju roditeljskim sastancima i redovito imati uvid u oglasne ploče za roditelje kako bi bili informirani o svemu što se odnosi na njihovu obvezu suradnje .

14. Vrtić ima obvezu pravovremeno obavještavat roditelje o izlasku djeteta izvan vrtića.  Roditelj  ima obvezu potpisat generalnu suglasnost za izlazak djeteta izvan vrtića u svrhu obogaćivanja redovitog programa- izleti, posjete.

Dijete roditelja koji ne želi određeni izlazak za svoje dijete mora biti kvalitetno i sigurno smješteno u okviru vrtića.

15. U Sve aktivnosti vezane uz sprečavanje agresivnog ponašanja među djecom nužno je uključivanje roditelja ili zakonskih zastupnika, kako bi se dugoročno osiguralo uklanjanje takvih ponašanja i promicala  načela  neagresije, kao preduvjete kvalitetnog i  sigurnog odrastanja djece.

16. Nije dopušteno donositi lijekove, sirupe, kapi ili nešto čime se poboljšava zdravlje djeteta. U slučaju promjene zdravstvenog stanja djeteta roditelj je obvezan dovršiti terapiju s djetetom kod kuće i s potvrdom nadležnog pedijatra ponovo dovesti dijete u vrtić.

17. Roditelj je obvezan dostavljati nove brojeve fiksnog telefona ili mobitela, promjenu adreseukoliko dođe do promjene matičnom odgojitelju u skupini.

18. Dogovoreni načini postupanja u slučaju nepridržavanja dogovorenih pravila kuće utvrđeni su protokolima postupanja proizašlim  iz “obiteljskog zakona”.  Zaposlenici vrtića dužni su postupati u skladu s pravilnicima koji pokriva određene situacije koje zahtjevaju intervenciju.