Kućni red

 1. Radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 6,00 do 16,30 sati. Unutar

    toga roditelji su dužni poštivati vrijeme trajanja programa u koji su upisali    

    dijete.

 

 1. Dijete u vrtić može dovesti ili odvesti roditelj ili punoljetna osoba koju

    roditelj ovlasti za preuzimanje djeteta. Maloljetnim osobama nije dopušteno  

    dovođenje ili preuzimanje djeteta. Molimo roditelje da obavijeste ovlaštene   

    osobe da pri preuzimanju djeteta dopuste legitimiranje ukoliko odgajatelj to  

    zatraži,isto vrijedi i za roditelje ukoliko ga roditelj ne poznaje.

 

 1. Roditelji ili ovlaštena osoba dužni su se pri dovođenju ili odvođenju djeteta

    obavezno javiti odgajatelju ( matičnom ili odgajatelju u prostoru u kojem  

    dijete ostavlja).

 

 1. Nakon preuzimanja djeteta u objektu ili na igralištu obaveza roditelja je da se

    ne zadržavaju duže od potrebnog vremena radi sigurnog i nesmetanog    

    boravka  ostale djece, ali i sigurnosti nadzora ulaska i izlaska roditelja i djece  

    tijekom poslijepodnevnog preuzimanja.

 

 1. Roditelj je obvezan u slučajevima osobne spriječenosti pismenim putem

    (Izjava o osobama koje će dovoditi i odvoditi dijete) ovlastiti osobe koje će

    dovoditi ili odvoditi dijete iz vrtića.

 

 1. Roditelj treba obavijestiti odgajatelja o svakoj promjeni adrese i broja telefona

    te osoba koje mogu odvoditi i dovoditi dijete.

 

 1. Zbog odgojno – obrazovnog rada koji odgajatelji provode s djecom

    preporučamo dovođenje djeteta u vrtić do 9,00h.

 

 1. U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest, putovanje i sl.) obavijestite

    odgajatelja o razlozima i vremenu izostanka.

 

 1. Dijete ne može preuzeti osoba pod utjecajem alkohola ili nekog drugog

    sredstva koje smanjuje sposobnosti potrebnog rasuđivanja.

 

 1. Pri ulasku i izlasku vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata.

 

 1. Sve odrasle osobe (zaposlenici i korisnici usluga) dužni su upoznati

      ravnatelja o svakoj činjenici za koju smatraju da predstavlja opasnost po  

      sigurnost i zdravlje djece ili odraslih.

 

 1. Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je voditi računa da dijete u vrtić ne

      donosi opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, sitne igračke,    

      lijekove i sl.).

 

 1. Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nestalu

      štetu na istima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.).

 

 1. Zabranjeno je djecu dizati na ormariće, jer na taj način pokazujete

      neprikladan model ponašanja koji djeca pokušavaju imitirati bez prisutstva  

      roditelja.

 

 1. Roditelj daje suglasnost svojim potpisom u sljedećim situacijama:
 • fotografiranja i snimanja djece
 • vožnje organiziranim prijevozom
 • sudjelovanja u istraživanjima u cilju unaprjeđivanja odgojno – obrazovnog rada
 • dnevnog produživanja programa zbog izleta, posjeta, predstava.

 

 

 1. Roditelj je dužan informirati odgajatelja o zdravstvenom stanju djeteta i

       postupcima koji se primjenjuju.

 

 1. Roditelj treba u vrtić dovoditi zdravo dijete, a bolesno ima pravo ostati na

      kućnoj njezi. Nakon zaključenog bolovanja djeteta, obvezan je donijeti

      liječničku ispričnicu.

 

 1. Ne možemo primiti dijete s:
 • povišenom tjelesnom temperaturom
 • proljevom i povraćanjem
 • ušima
 • parazitima u stolici.

 

 1. Radi zaštite zdravlja Vašeg djeteta, ali i ostale djece, molimo Vas

      obavijestite vrtić oboli li Vaše dijete od neke zarazne bolesti.

 

 1. U vrtić nije dopušteno donositi lijekove, sirupe ili kapi. Ako je Vašem

      djetetu propisana trajna terapija lijekovima obavezno o tome obavijestite  

      zdravstvenog voditelja i odgajatelje.

 

 1. Kod ozljeda i naglog pobolijevanja, u vrtiću se pruža prva pomoć

      obavještava roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku  

      pomoć dijete se u pratnji stručne osobe upućuje liječniku.

 

 1. Kako bismo osigurali potrebne higijenske uvijete i zaštitili zdravlje djece,

      molimo Vas da u dječje sobe ulazite samo u prikladnoj obući ( papuče,  

      nazuvci…).

 

 1. Nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste, sve što mu je potrebno

      tijekom boravka u vrtiću dijete će dobiti u okviru prehrane koju provodimo u                 

      vrtiću. Ukoliko dolazite s djetetom iza utvrđenog završetka doručka, molimo

      Vas da dijete dobije doručak kod kuće.

 1. Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene

      potrebe molimo Vas priložite liječničku potvrdu(zdravstveni razlozi).

 

 1. Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima

      koristite uvažavajućom komunikacijom, sukladno odgojno obrazovnom

      kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji…).

 

 1. Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno –

      obrazovnog konteksta, osobito djeci, dužni ste isto prijaviti ravnatelju.

 

 1. Zabranjeno je uvođenje životinja u ograđeni prostor vrtića. Molimo isto

       uvažite i za neograđene prostore vrtića.

 

 1. Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije

      dopušteno u svim javnim i zatvorenim prostorima vrtićima te kršenje  

      navedenog uvjetovat će plaćanje novčane naknade.

 

 1. Dogovorite s odgajateljima pravila donošenja igračaka od kuće (igračke koje

       potiču agresivnost i mogu ozlijediti djecu nije primjereno donositi u vrtić).

       Iznimno je dopušteno nošenje igračaka ili predmeta tzv. “Prijelazne objekte”  

       koji djeci stvaraju osjećaj sigurnosti u periodu adaptacije.

 

 1. Odazovite se na roditeljske sastanke i pozive odgajatelja i ili stručnih

       suradnika na individualne razgovore, te ih sami inicirajte ukoliko se za to  

      ukaže potreba ili interes. Pratite informacije u centrima za roditelje.

 

* Kućni red Vrtića podliježe dopunama i izmjenama prema potrebama djece i    

   korisnika, te mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama ili nalogu  

   Osnivača.