Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Preuzimanje dokumenta u PDF formatu

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2011.

Ja, JASNA NOCIAR, čelnik DJEČJEG VRTIĆA POPOVAČA,

izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima

Izvršavanje proračuna pitanje 16., Javna nabava pitanje 39., Računovodstvo pitanje  47., 52. i 58., a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

–         zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

–         učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

 Popovača, 28.veljače 2012.

 

________________________

 Jasna Nociar, ravnatelj

 

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI  ZA PRORAČUNSKU GODINU 2012.

Ja, JASNA NOCIAR, čelnik DJEČJEG VRTIĆA POPOVAČA,

izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima

Javna nabava pitanje 38., Računovodstvo pitanje  59., a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

–         zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

–         učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

 Popovača, 26. veljače 2013.

 

________________________

 Jasna Nociar, ravnatelj