5.PČELICE (Starija I)

PČELICE (Starija I)
– odgojiteljice: Anita Jurec i Andreja Zeman

– djeca:

1.Dorotea  Andlar

2.Ela Banfić

3.Vinko  Batković

4.Ivan  Bijelić

5.Ena  Bošnjak

6.Gabrijela  Cvetić

7.Ante  Cvitanović

8.Mario  Čleković

9.Matija  Dolenčić

10.Tibor  Dolenčić

11.Matej  Faletar

12.Katarina Grbavac

13.Mila Gregurec

14.Jan Hosu

15.Ema Jambrešić

16.Ivan  Krifka

17.Karla  Lončarević

18.Rea  Loina

19.Antea  Marić

20.Petar  Marton

21.Karlo  Mihelčić

22.Mihael  Pavina

23.Morena Pavličević

24.Mia  Petrak

25.Lorena  Ričković

26.Jurica  Smrekar

27.Kristijan  Starjački

28.Klara Šebalj

29.Tena  Šunjo

30.Gabriela  Tutić